Studia TV

Dlaczego warto korzystać z systemów Live TV i jakie są korzyści?

Podczas tradycyjnej realizacji programów w studiu TV już sama  obecność operatorów z kamerami często dekoncentruje uczestników. Znaczne są też koszty pracy wieloosobowej ekipy. Aby temu zapobiec i obniżyć koszty, obecnie używa się na świecie głównie systemów z kamerami zrobotyzowanymi. To profesjonalne kamery telewizyjne, które pozwalają tworzyć programy telewizyjne równie wysokiej jakości jak tradycyjne kamery, jednocześnie zmniejszając znacznie wielkość ekipy i umożliwiając duże oszczędności.

Swoją ogromną popularność kamery te zawdzięczają także:
   - znakomitej jakości obrazu
   - niezwykłym możliwościom zdalnego sterowania
   - wielu możliwościom lokalizacji na stałe (ściana, sufit itp.)
   - małym gabarytom  
   - cichej pracy    

Kamery w studiu TV mogą być umieszczane na stałe lub na statywach, (także samojezdnych, zdalnie sterowanych). Zajmują dużo mniej miejsca w porównaniu z tradycyjnymi kamerami, przy których musi stać operator. Kamery zdalnie sterowane praktycznie nie dekoncentrują osób biorących udział w programie.

Bardzo usprawniają też pracę realizatora - przy wykorzystaniu programu LIVE TV STUDIO 4. Jest to ważne podczas nagrywanych programów, a szczególnie przydatne - w programach na żywo, gdzie wymagana jest szybka reakcja i mało czasu na słowną komunikację z operatorami.

Popularność systemów z kamerami zrobotyzowanymi w studiach tv powoduje też fakt, że przynoszą one wymierne korzyści finansowe właścicielom. Zamiast całej wieloosobowej ekipy - jeden realizator może nawet sam obsłużyć system złożony nawet z 8 kamer, miksera i grafiki - plansz, wizytówek, animacji, filmów itp.

Już proste wyliczenie wskazuje, że tradycyjne studio wyposażone w 4 kamery wymaga co najmniej 7 osób ekipy: czterech operatorów i 2 realizatorów: fonii i wizji oraz osoby odpowiadającej za grafikę.
Po prawej stronie podajemy przykładowy rachunek biznesowy.

WYPOSAŻENIE NOWOCZESNYCH STUDIÓW TV
Zdalnie sterowane kamery stanowią dziś niezbędne wyposażenie nowoczesnych, w dużym stopniu zautomatyzowanych telewizyjnych studiów. Szczególnie dobrze sprawdzają się w studiach newsowych oraz w niedużych, lokalnych i regionalnych stacjach telewizyjnych.

OSZCZĘDNOŚĆ I SPRAWNIEJSZA REALIZACJA TV
Systemy Live TV w studiach telewizyjnych umożliwiają znaczne ograniczenie osób obsługi i dzięki temu istotne obniżenie kosztów tworzonych programów. Jednocześnie bardzo powiększają zakres możliwości realizacyjnych, bez dodatkowych inwestycji.

INNE ROZWIĄZANIA
Zdalną zmianę kąta widzenia kamer, pozycji głowicy z obiektywem (tzw. PTZ = Pan/Tilt/Zoom) i najważniejszych parametrów wspomagają też różne systemy sprzętowe. Te przystępne cenowo są niestety bardzo nieergonomiczne i przestarzałe, natomiast rozwiązania „z wyższej półki” są przeznaczone dla dużych studiów, także z powodu wysokich cen (sam system sterowania to kilkadziesiąt tys. dolarów).

LIVE TV STUDIO 4
Optymalne rozwiązanie to pakiet programów LIVE TV STUDIO 4. Jest bardzo korzystny cenowo i niezwykle ułatwia pracę realizatora tv podczas pracy w studiu tv. Intuicyjny interfejs nowatorskiego programu LIVE TV STUDIO 4 służy do łatwego zdalnego sterowania nawet ośmioma (lub więcej) kamerami zrobotyzowanymi oraz mikserami i grafiką.

JAK WYPRÓBOWAĆ SYSTEM LIVE TV ?
Można go zobaczyć i wypróbować online. Wystarczy umówić się na pokaz na żywo i przybyć osobiście do naszego studia lub zamówić interaktywną prezentację live online. Przykładowy system Live TV działa codziennie w naszym studiu produkcyjno-pokazowym w Szczecinie.
Kontakt w sprawie pokazu online lub wizyty w studiu:
Email: info@livetvsystems.com
tel.: 0048 91 885 44 48
mob.: 0048 660 27 27 34

Zapraszamy !
Studio TV z kamerami PTZ LiveTV
 
Studio TV z kamerami PTZ LiveTV

PORÓWNANIE OPŁACALNOŚCI METOD
WYPOSAŻENIA STUDIA TV:
Kamery tradycyjne vs. kamery PTZ TV

Założenia ogólne:
Studio pracuje w dni robocze, po 8 godzin
Średnia płaca osoba/m-c (brutto): 3 000,00 zł
Wtedy koszt pracownika dla pracodawcy wyniesie: 3 662,00 zł
Wyliczenie dotyczy pierwszego roku działalności

PRZYKŁAD 1 - tradycyjne studio TV bez systemu LIVE TV:
Wpływ kosztów pracy ekipy na zysk właściciela studia TV z 4 kamerami tradycyjnymi (konieczny osobny operator do każdej kamery)

Roczny koszt pracy ekipy studia TV
z „tradycyjnymi” kamerami
KOSZT (zł)
Założenia: ekipa to 7 osób: 4 operatorów kamer i 3 realizatorów: wizji, fonii i grafiki

Miesięczny koszt zatrudnienia ekipy:
7 x 3 662,00 zł = 25 634,00 zł

Łączny koszt roczny:
12 m-cy * 25 634,00 zł = 307 608,00 zł
 


307 608,00

Oszczędności właściciela studia TV na kosztach pracy zatrudnionej ekipy Oszczędność (zł)
Tradycyjna ekipa nie umożliwia oszczędności
 
0,00

  PRZYKŁAD 2 - studio TV z systemem LiveTV:
  Koszty pracy ekipy dla właściciela studia
Roczny koszt pracy ekipy studia TV
z kamerami PTZ i systemem Live TV
KOSZT (zł)
Założenia: ekipa to tylko 2 realizatorów:
2 osoby x 12 m-cy x 3662,00 = 87 888,00 zł
 
87 888,00

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRACY EKIP KOSZT (zł)
A/ Koszty pracy ekipy studia TV z tradycyjnymi kamerami (7 osób obsługi studia)
 
307 608,00
B/ Koszty pracy ekipy studia TV z systemem Live TV (tylko 2 osoby obsługi)
 
87 888,00
WYNIK, czyli różnica A-B dowodzi, że studio z systemem Live TV ma znacznie mniejsze koszty obsługi - zaledwie 1/4 kosztów obsługi tradycyjnego studia !  
219 720,00

WNIOSKI Z PORÓWNANIA

ZNACZNE OSZCZĘDNOŚCI
1/ Właściciel studia TV z systemem Live TV w pierwszym roku działalności zyska dzięki oszczędnościom (mniejsza ekipa) 220 000 zł – 70 000 = 150 000 zł zysku !

SZYBKI ZWROT INWESTYCJI
Koszt sprzętu i oprogramowania dla typowego systemu Live TV w wersji "ekonomicznej" z 4 kamerami PTZ FullHD to cena rzędu 70 000 zł (zależna od modeli wybranego sprzętu). Jakie wnioski? System "spłaci się" już po ok. 4 miesiącach !
Pełny zwrot kosztów inwestycji właściciel tego studia TV uzyska już po 4 miesiącach działalności !

Dodatkowo w pierwszym roku działalności zarobi dzięki oszczędnościom (mniejsza ekipa) i uwzględniając zakup systemu LiveTV dla studia:
220 000 zł – 70 000 = 150 000 zł czystego zysku

W tym prostym typowym przykładzie właściciel wybierając system LIVE TV może zaoszczędzić ok. 220 000 zł w pierwszym roku działania studia, z tych oszczędności sfinansować zakup systemu LiveTV, a w następnych latach - co roku mieć 220 000 zł oszczędności na kosztach pracy zbytecznych osób obsługi.

Porównanie nowoczesnego systemu Live TV z tradycyjnym zestawem kamer z operatorami jednoznacznie wskazuje jednoznacznie na wysoką opłacalność systemu LIVE TV. Właściciel wybiera nie tylko nowoczesność, lecz i ogromną oszczędność - argument ekonomiczny.

WARTOŚCI DODANE
1/ jakość formy produkowanych programów może być znacznie lepsza niż w tradycyjnych metodach realizacji
2/ kamery zrobotyzowane są dużo szybsze i precyzyjniejsze od ręcznie ustawianych przez operatorów
3/ realizacja zdalna jest sprawniejsza niż tradycyjna
4/ osoby w studiu są mniej stremowane obecnością innych ludzi (operatorów) oraz ich działaniami
5/ znika niekorzystny efekt "szukania potwierdzenia" u operatorów przez gości programu - podświadomie oczekując, że operator jako "pierwszy widz" zareaguje na wypowiadane treści, mają nieraz kłopot ze skupieniem się na rozmowie
6/ mniejsze zamieszanie w studiu – bo mniej ludzi
7/ obniżenie ryzyka „czynnika ludzkiego”

STUDIO TV DLA CIEBIE
Mamy bardzo duże doświadczenie w projektowaniu takich studiów TV, także w wersji ekonomicznej, czyli najbardziej opłacalnej dla klientów i poszukiwanej. Wyposażamy studia kompletnie, łącznie z oświetleniem i torem audio, lub dostarczamy wybrane komponenty, np. system telewizyjny LiveTV. Prowadzimy szkolenia obsługi, oferujemy stałą opiekę online i wsparcie (hotline).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
Przykładowe zdjęcia zastosowania systemów Live TV w różnych obiektach:

 

W czym możemy Ci pomóc?