LIVE TV STUDIO

Pakiet programów do zdalnego sterowania kamerami zrobotyzowanymi oraz mikserami wizji.

Doskonale wspomaga pracę realizatora TV live i tworzenie dokumentacji i archiwizacji filmowo-TV.

 

Interfejs użytkownika

Nowatorski interfejs pozwala realizatorowi obserwować obrazy z wszystkich kamer wraz z ich pulpitami sterowania.


Realizator widzi na jednym ekranie monitora:
- panele sterowania funkcjami każdej z kamer
(przyciski, pokrętła i suwaki sterujące),
- aktualny podgląd obrazu z kamer live,
- może dowolnie konfigurować layout programu, pokazując na nim
taki widok, jaki mu w danym momencie najbardziej odpowiada

Okna wideo mogą prezentować zarówno podglądy z wejść miksera, Media Player i inne dostępne w mikserach z serii ATEM, jak i aktualne obrazy PREVIEW i PROGRAM miksera.

Program Live TV Studio 4 praktycznie eliminuje potrzebę instalacji osobnych monitorów podglądowych do każdej z kamer (oszczędność!).

Interfejs programu można dopasować do różnych rozdzielczości monitora, dla 8 kamer wskazana jest rozdzielczość FULL HD 1920x1080.

 Dwa tryby sterowania joystickiem

Program oferuje do wyboru dwa sposoby pracy:

Tryb 1-joystikowy:

Sterowanie jednym, tym samym joystickiem każdej z kamer; przełącznik wyboru kamery sterowanej jest na drążku joysticka. Ten tryb umożliwia wygodną, sprawną jednoosobową obsługę realizacji - realizator może jedną ręką (np. kciukiem) dokonywać wyboru kamery (1-4 lub 5-8), zmieniać jej pozycje PTZ, najważniejsze parametry ekspozycji oraz zapamiętywać i odczytywać presety 1-100 - niezależnie sterując kamerami.

Tryb wielojoystickowy:

W tym trybie każda kamera może być sterowana niezależnie oddzielnym joystickiem. Jest to idealne rozwiązanie dla trudniejszych relacji, gdzie kilka osób obsługi steruje zdalnie każdą z kamer w systemie, dzięki czemu mniej wprawny operator może swobodniej nadążać za szybkimi zmianami w kadrze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie, zapis i odczyt presetów (pamięci pozycji) kamer

Program oferuje możliwość tworzenia, zapamiętywania i opisywania (nazywania) w oknie edycyjnym dużej liczby stałych ustawień PTZ kamer, tzw. presetów.

Program LIVE TV STUDIO umożliwia zapamiętanie łącznie nawet 1000 pozycji PTZ dla każdej kamery, w tym dla kamer z serii EVI i LiveTV zachowanie 6 presetów PTZ z dodatkowymi danymi ustawień bezpośrednio w pamięci kamer .

Dla niektórych kamer z serii BRC – można zapamietać nawet 16 presetów w pamięci kamery (liczba zależna od modelu).

Dodatkowo presety te mogą być opisane dowolnymi nazwami przez realizatora w okienku tekstowym obok danego presetu, co znakomicie ułatwia obsłudze szybką orientację wśród presetów i szybki wybór podczas pracy na żywo.

W oknie tekstowym widoczne jest kilkanaście znaków alfanumerycznych, można używać też znaków specjalnych. Przygotowanie relacji z powtarzalnych, podobnych wydarzeń ułatwia zapisanie wszystkich ustawionych presetów wraz z ich opisami na dowolnym nośniku, np. dysku twardym i przy następnej podobnej transmisji - wczytanie ich z dysku do programu Live TV Studio 4.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku montażu zestawu LIVE TV na stałe np. w sali konferencyjnej, sesyjnej, wykładowej lub koncertowej, w studiu tv, radiowym itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duży wybór trybów pracy joysticka

Tryb pracy joysticka we wszystkich osiach można przełączać w każdej chwili (odwracać) dla każdej kamery niezależnie.

Program umożliwia także bardzo precyzyjne sterowanie ruchami kamer. Specjalnie dla każdego modelu z obsługiwanych kamer został stworzony tryb „HPM” = High Precision Moving – precyzyjna zmiana pozycji kamery o minimalny kąt (różny dla różnych modeli kamer, zależny od ich konstrukcji). Dzięki tej funkcji można podczas programowania presetów bardzo precyzyjnie skadrować obraz nawet przy maksymalnym zbliżeniu (zoomie). Funkcja działa np. podczas ruchu w lewo/prawo lub góra/dół przy naciśniętym klawiszu "fire" joysticka, wystarczy jedna ręka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcja zdalnego sterowania projekcją (wersja LTVS Pro)

Grafiki i pliki audio/wideo można uruchamiać zdalnie na tym samym lub dowolnym innym komputerze/laptopie w sieci internet (wizytówki, animacje, filmy, efekty dźwiękowe itp.).

Każdemu presetowi kamer można przyporządkować dodatkowo automatyczną zmianę grafiki (np. pokazanie wybranej wizytówki graficznej, odpowiedniej do danego ustawienia kamery). Można też przyporządkować dowolny efekt miksera wizji. Każda zmiana presetu kamery przez realizatora powoduje wtedy nie tylko ustawienie kamery na nową pozycję, ale także natychmiastową, automatyczną zmianę wyświetlanej na mikserze grafiki/filmu zgodnie z ustawionym przez realizatora przyporządkowaniem do poszczególnych presetów.

Można też zdefiniować automatyczne namiksowanie na mikserze programowym vMIX grafiki (np. plansz z nazwiskami mówców). Program dzięki temu także odciąża realizatora i jednocześnie eliminuje pomyłki w wyborze grafik z nazwiskami pokazywanych osób, tzw. „wizytówek”.

 

 

 

 

Automatyzacja realizacji dzięki LIVE TV STUDIO PLAYOUT

Narzędzie to może być używane między innymi do bezobsługowego wykorzystania kamer i miksera, gdy operator nie steruje kamerami samodzielnie za pomocą oprogramowania LIVE TV STUDIO.

Pozwala to na w pełni automatyczną eksploatację systemu przez całą dobę (np. do pokazów reklamowych online, prezentacji live muzeum / sali / kościoła itp. miejsc, w których kamery zostały zainstalowane, bądź do wewnętrznego monitoringu).

Program LTVS PLAYOUT pozwala na stworzenie sekwencji rozkazów, które sterują kamerami oraz mikserem – podłączonymi do oprogramowania LIVE TV STUDIO. Automatyczne sterowanie może być uruchomione przez użytkownika oraz zatrzymane. Utworzone scenariusze mogą mieć wiele wariantów i wersji, użytkownik może je też zapisywać na dysk twardy i wczytywać.

Jednocześnie można skonfigurować linie kodów rozkazów tak, aby czynności związane ze sterowaniem kamerami oraz mikserem były powtarzane cyklicznie, bądź miały swój początek i koniec.

LTVS PLAYOUT pozwala na prostą dla użytkownika obsługę algorytmu programu za pomocą prostego interfejsu graficznego, bądź (w przypadku zaawansowanych użytkowników zaznajomionych z językami programowania) za pomocą plików sekwencyjnych


  Sterowanie ruchem kamer, presetami i parametrami

Sterowanie kamerami i innymi funkcjami programu jest możliwe joystickiem, myszą i ekranem dotykowym. Proporcjonalne sterowanie kamerami zapewnia joystick 4-osiowy (4D).

 PTZ to skróty od:
P = panorama czyli zmiana w osi poziomej X,
T=tilt czyli pochylenie, zmiana w osi pionowej Y
Prędkość zmian pozycji P/T jest wprost proporcjonalna do kąta wychylenia joysticka w osiach X i Y, a zmiana ogniskowej kamery (zoom) proporcjonalna do kąta skrętu osi Z („skręcanie” rękojeści joysticka, czyli oś Z, w lewo i prawo). Oznacza to, że im bardziej wychylimy joystick, tym szybciej kamera pojedzie w żądanym kierunku. A im mocniej go skręcimy, tym szybszy będzie efekt odjazdu lub dojazdu.

 

 

 

 

 

Zmienne zakresy szybkości PTZ dla joysticka

Dla wygodnej pracy realizatora program umożliwia wybór jednego z 4 zakresów zmian prędkości PTZ (przy tym samym wychyleniu): 100%, 75%, 50% i 25%.


Umożliwia to m. in.:
- łagodniejsze zmiany prędkości PTZ przy tym samym wychyleniu joysticka,
- większą precyzję ustawiania pozycji PTZ, łagodne panoramy, delikatne ruchy kamery itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielofunkcyjny joystick 4D - wspaniałe ułatwienie realizacji

Wielofunkcyjny joystick 4D umożliwia realizatorowi wykonanie czynności niezbędnych przy sterowaniu kamerami jedną ręką, dzięki czemu drugą np. może obsługiwać mikser lub sterować grafiką, wizytówkami itp.

W praktyce sterowanie myszą jest używane sporadycznie. Określenie 4D pochodzi od 4 osi, które można wykorzystać niezależnie do sterowania kamerami live, np. do zmiany banku presetów.


Używając tylko joysticka realizator może wykonywać m.in.:
- proporcjonalne sterowanie (prędkość zmian zależna od stopnia wychylenia) ruchem kamer niezależnie w 3 osiach PTZ
- błyskawiczny zapis i odczyt każdego z 100 presetów kamer 1-8
- sterowanie w trybie umożliwiającym wykonanie minimalnych ruchów kamer w osiach Pan/Tilt (zmianę ich pozycji P/T o najmniejszą możliwą odległość, co pozwala na bardzo precyzyjne pozycjonowanie kamer) - tryb HPM

Wszystkie ww. zmiany realizator może wykonać używając tylko samego joysticka, nie korzystając z myszy ani klawiatury. Oczywiście zmiany te można także wprowadzać używając myszki.

Ergonomiczne joysticki 4D EXTREME PRO, skonstruowane do wielogodzinnego używania, nie męczą dłoni realizatora nawet podczas długich relacji i zapewniają płynne sterowanie kamerami.

 

 

 

 

 

Sterowanie kamerami przez internet

Program ma wbudowany - obok przewodowego – także oryginalny, unikatowy INTERNETOWY system zdalnego sterowania kamerami oraz wybranych mikserów wizji, np. z serii ATEM i vMIX).

Oznacza to praktycznie możliwość zdalnej realizacji transmisji przez Internet, LAN lub WiFi.

Specjalny program pakietu o nazwie LIVE TV STUDIO 4 umożliwia zdalne sterowanie kamerami kamerą podłączoną do zdalnego komputera w dowolnym miejscu na świecie (połączenie LAN, WiFi, Internet).

 

 

 

 

 

 

 

Sterownik zdalnej projekcji (LIVE TV STUDIO PRO)

PANEL STERUJĄCY VMIX

To specjalny panel LIVE TV STUDIO 4, program pakietu, który umożliwia przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku myszką lub klawisza - wyświetlanie sterowanie mikserem vMIX zainstalowanym na tym samym lub zdalnym komputerze (podłączonym do sieci LAN, WiFi lub Internet) grafik, animacji i odtwarzanie plików wideo i audio. Ten zdalny komputer może być w ten sposób playerem plików multimedialnych sterowanych bezpośrednio z programu Live TV Studio 4, co zminejsza ilość osób potrzebnych do realizacji relacji, ułatwia pracę i umożliwia dalsze oszczędności.

Program pozwala także przyporządkować sterowanie wyświetlaniem i odtwarzaniem - dowolnym klawiszom na klawiaturze komputera sterującego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łatwa obsługa

Obsługa programu jest bardzo prosta i intuicyjna, co pozwala na jej szybkie opanowanie.

Naukę obsługi programu ułatwia i przyspiesza instrukcja w języku polskim oraz szkolenie, które każdy nabywca pełnej licencji otrzymuje gratis.

Steruj kamerami i mikserem przy pomocy programu LIVE TV STUDIO 4 – twórz profesjonalne relacje tv z wielu kamer na żywo !

Nabywca programu otrzymuje bezpłatne, kilkugodzinne szkolenie online, po którym praktycznie może już samodzielnie realizować nawet skomplikowane relacje na żywo.

W czym możemy Ci pomóc?